0342 745 004

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Op 9 april om 16.00 uur zal op Norschoten de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsvinden, waar we als bestuur financieel en inhoudelijk verantwoording afleggen voor het afgelopen jaar. We willen de gelegenheid ook aangrijpen om met elkaar te brainstormen over mogelijke invullingen van toekomstige bijeenkomsten. Graag horen we van onze leden wie een goede spreker weet die we echt eens moeten uitnodigen, of een interessante locatie om te bezoeken.

Publicatiedatum: 9 april 2019