0342 745 004

Bestuur

Wilma Gorissen Voorzitter | Stichting Ons Bedrijf
Ellen Alders Secretaris | Welzijn Barneveld
Irna Hoiting Penningmeester | Woonzorgcentrum NeboPlus
Petra van den Brink | Zorgorganisatie Norschoten