0342 745 004

Disclaimer

Begripsomschrijving

  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • de gebruiker: de bezoeker van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud (teksten, cijfers, getallen en beeldmateriaal).

Onderstaande is van toepassing op iedere pagina van deze website

Door de website te bezoeken en de pagina’s te bekijken stem je in met deze disclaimer. De content van de website is door Businessclub Zorg & Welzijn Barneveld met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch aanvaardt Businessclub Zorg & Welzijn Barneveld geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Intellectuele rechten

Businessclub Zorg & Welzijn Barneveld is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten van Businessclub Zorg & Welzijn Barneveld. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dien je schriftelijk vooraf aan ons te verzoeken. Ben je van mening dat jijzelf auteur bent van tekst of beeldmateriaal op onze website neem dan even contact met ons op. We zoeken samen naar een oplossing!

Vragen?

Als je nog vragen of twijfels hebt, kun je contact met ons opnemen; zie hiervoor onze contactgegevens.