0342 745 004
Leden businessclub Zorg & Welzijn Barneveld Tamara de Kroon

Tamara de Kroon

Zorggroep Ena
Directeur

Zorggroep Ena helpt mee om de kwaliteit van uw leven te behouden en het u naar uw zin te maken onder het motto ‘Samen midden in het leven’. Ena biedt zorg en wonen. Onze kernwaarden zijn: eigen regie voor u en onze medewerkers, aandacht en betrokkenheid, eerlijk en betrouwbaar, goede sfeer en professioneel.

Bij zorggroep Ena is iedereen ongeacht levensovertuiging welkom. U dus ook! Wij zijn gastvrij, een vanzelfsprekendheid vinden wij, en richten ons zoveel mogelijk op uw wensen en behoeften. Dat u zich prettig voelt, is het meest belangrijk.

Samen met de cliënt, de mantelzorgers en vrijwilligers wordt door de medewerkers gewerkt aan de kwaliteit van leven dat meer is dan goede medische zorg en verpleging/verzorging maar ook gericht is op het welzijn en woongenot. Om die gezamenlijkheid te onderstrepen is het motto van Zorggroep Ena

“Samen Midden In Het Leven”

Ons motto heeft consequenties voor de wijze waarop we zorg en diensten verlenen, namelijk gericht op de vraag van de cliënten en bewust van de kwaliteit die de zorg en dienstverlening voor de cliënten biedt. Dit geldt ook voor de huisvesting van onze cliënten. Zorggroep Ena wil voor ouderen die aangewezen zijn op zorg- en dienstverlening en de daarbij horende huisvesting, dé plek zijn om te wonen.

Dit vraagt van alle medewerkers een werkhouding die gericht is op het ingaan op vragen en wensen van cliënten.

Onze drie huizen zijn plekken voor ontmoetingen. In de ontmoetingsruimten is er altijd wel iets te doen. Winkeltjes, restaurants en leuke activiteiten zorgen voor beweging en gezelligheid.