0342 745 004
Leden businessclub Zorg & Welzijn Barneveld Caroline Snoeij

Caroline Snoeij

Boerderij 't Paradijs
Directeur

Onze missie is om mensen met een hulp- of begeleidingsvraag en hun families een omgeving te bieden waar ze zichzelf kunnen zijn en zelf kunnen werken aan hun eigen gezondheid. Ze doen activiteiten binnen ons agrarisch bedrijf, staan middenin de samenleving waarbij  volwaardige (biologische) agrarische producten lokaal en regionaal op de markt worden afgezet.

De kracht van de boerderij:

Op de boerderij bieden wij dagactiviteiten voor (dementerende) ouderen, beschermd werken voor volwassenen met een psychische of psychiatrische achtergrond en opvang, begeleiding (zowel in groepen als individueelen daarnaast combineren wij ook zorg en onderwijs) en logeeropvang voor kinderen en jongeren met een vorm van autisme, ADHD. De kracht van de boerderij is zinvol werk doen in een groene, natuurrijke omgeving met boerderijdieren en een tuinderij. Deze omgeving voelt als een (familie)gemeenschap door de informele en veilige sfeer. Boerderij ’t Paradijs werkt vanuit een christelijke identiteit.