0342 745 004
Leden businessclub Zorg & Welzijn Barneveld Dianne Jaspers

Dianne Jaspers

Huisartsen de Burgt
Huisarts

Huisartsen de Burgt levert als team passende zorg en speelt in op de dynamiek in de gezondheidszorg. Omdat de zorg bij uitstek iets is waarbij er samengewerkt moet worden met andere zorgverleners nemen wij als huisartsen de Burgt ook deel aan de Stichting OWZ de Burgt waarbij diverse zorgverleners uit de eerste lijn zijn aangesloten. Vanuit deze stichting doen wij projecten om de gezondheid van de inwoners in Barneveld te verbeteren of te behouden.