0342 745 004
Leden businessclub Zorg & Welzijn Barneveld Gerda Post

Gerda Post

Welzijn Barneveld
Secretaresse

Welzijn Barneveld is een ondernemende stichting en treedt op als de belangenbehartiger en ondersteuner van de lokale sociale infrastructuur van de gemeente Barneveld.

Belangenbehartiger en ondersteuner

Door vraaggestuurd diensten en activiteiten aan te bieden wil zij de zelfredzaamheid, de participatie en het welzijn onder de lokale bevolking vergroten. Welzijn Barneveld is een ondernemende stichting en treedt op als de belangenbehartiger en ondersteuner van de lokale sociale infrastructuur van de gemeente Barneveld. Door vraaggestuurd diensten en activiteiten aan te bieden wil zij de zelfredzaamheid, de participatie en het welzijn onder de lokale bevolking vergroten.