0342 745 004
Leden businessclub Zorg & Welzijn Barneveld Eunice van Zomeren

Eunice van Zomeren

Neboplus
Bestuurder

Voor veel mensen is de verhuizing naar een woning in een woonzorgcentrum best een stap. Bij Neboplus zoeken we graag samen met ouderen naar zorg en ondersteuning die bij hen past, vanuit de overtuiging dat elk mens uniek en waardevol is.

Wij leveren WLZ zorg met en zonder behandeling, wijkverpleging en behandeling thuis op maat in samenwerking met de huisartsen. Neboplus heeft zorgwoningen, aanleunwoningen en afdelingen kleinschalig wonen voor mensen met dementie. Ook biedt Neboplus dagbesteding, desgewenst met behandeling. Centraal staat de gastvrije ontvangst, voor activiteiten, een vers bereide maaltijd in ons restaurant of een gesprek bij de koffie.