0342 745 004
Leden businessclub Zorg & Welzijn Barneveld Gerard de Jong

Gerard de Jong

Rudolphstichting
Directeur

RUIMTE SCHEPPEN VOOR JEUGD

In Nederland zijn er veel kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, omdat ze op jonge leeftijd worden geconfronteerd met grote problemen. Bijvoorbeeld met verwaarlozing, een vechtscheiding, mishandeling, ouders die verslaafd zijn of moeite hebben met opvoeden. Ook gedrags-, of ontwikkelingsproblemen van de kinderen zelf kan leiden tot onhoudbare situaties. Een kind kan dan niet langer opgroeien bij zijn ouders.

De Rudolphstichtingzetzichinvoordeze‘uithuisgeplaatste’kinderen.Dezekinderenvindeneen nieuw ‘thuis’ bij gezinshuizen in Jeugddorp De Glind. Een gezinshuis is een kleinschalig gezinswoonvorm (3 tot 6 kinderen per gezinshuis) voor kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. Ze krijgen hier de professionele hulp en begeleiding die ze nodig hebben om op te groeien tot een zelfstandig individu.

Hoe helpt de Rudolphstichting deze kinderen in Jeugddorp De Glind?
De Rudolphstichting investeert tijd, geld en kennis in innovatieve program ma’s en projecten die het inhuisplaatsen bevorderen, bijdragen aan de kwaliteit van gezinshuizen en/of de deskundigheid van gezinshuisouders bevorderen. Vertrouwen, veiligheid en voorspelbaarheid vormen namelijk de bouwstenen van een gezinshuis. Door het gewone leven in een gezinshuis kan een kind herstellen en zich ontwikkelen.

Bij het opzetten van nieuwe projecten werkt de Rudolphstichting altijd samen met andere organisaties of personen. Zij hebben een directe relatie met het werkveld waarvoor het proje ct is bedoeld. Dit garandeert dat een project echt waardevol is en dicht bij de behoefte staat van kinderen en jongeren die de hulp nodig hebben. Een aantal voorbeelden van dit soort projecten zijn;
– vrijetijdsvoorzieningen, zoals; zwembad, paardrijden, judo&weerbaarheid, kleutergym en nog meer
– Tiny House