0342 745 004
Leden businessclub Zorg & Welzijn Barneveld Harmen Mook

Harmen Mook

Stichting Philadelphia Zorg
Regiomanager Cluster Jeugd, Werk & Ontwikkeling

Het beste uit elkaar

Philadelphia, een landelijke organisatie, ondersteunt mensen met een beperking met het leiden van hun eigen leven. Niet het leven dat wij voor hen bedenken, niet het leven dat hun familie graag ziet, maar hun eigen leven. Dat doen we door zorg te bieden vanuit onze kernwaarden liefde, lef en meesterschap. En de cliënt heeft de hoofdrol.

De toon van Philadelphia

Om een goede zorgverlener te zijn, moet je je in een ander kunnen verplaatsen. Onze visie hebben we daarom vanuit het perspectief van die ander verwoord. De zorg en ondersteuningsbehoefte die daaruit naar voren komt geeft richting aan ons denken en doen. Zo vormt onze visie het uitgangspunt voor ons gedrag én onze communicatie.

Wij hebben mogelijkheden. Ieder van ons. En net als alle andere mensen hebben we het recht om die mogelijkheden te ontwikkelen en te gebruiken. Om mee te doen in de maatschappij. Om onze grenzen op te zoeken en fouten te maken. Om dingen uit te proberen en risico te nemen. Want leven is groeien. En wij hebben recht op een eigen leven. Mét of zonder hulp. Het liefst zonder, maar als het niet anders kan, dan mét.

Wij hebben aandacht nodig. Ieder van ons. Aandacht van mensen die van ons houden. Die ons helpen als het nodig is. En ons loslaten als dat kan. Mensen met een hart, die weten wat ze doen. En op wie we kunnen vertrouwen. Die met ons genieten als we weer een stapje hebben gezet. En die dicht bij ons staan op momenten dat we dat nodig hebben.’