0342 745 004
Leden businessclub Zorg & Welzijn Barneveld Sabine Dekkers

Sabine Dekkers

Exconflict
Directeur

Na relatieconflicten zijn arbeidsconflicten één van de meest intensieve conflicten in een mensenleven. Deze conflicten gaan vaak samen met een gevoel van machteloosheid, schaamte, boosheid en verdriet. Conflicten vergen veel (negatieve) energie en kunnen leiden tot ziek worden, langdurig ziekte verzuim, kinderen die lijden, een hogere werkdruk, slechte prestaties en niet te vergeten de bijkomende (financiële) zorgen en stress.

ExConflict, een uitweg uit het conflict

ExConflict richt zich op relatieherstel en behoud bij:
– Conflicten binnen relaties (gezin, samenlevingsverbanden, huwelijken, buren)
– Conflicten binnen arbeidsrelaties

Een gecertificeerd mediator begeleidt u in het communicatieproces en stimuleert u bij het verwoorden van wat er nu werkelijk speelt. Welke behoeften liggen er achter het conflict? Vaak zien partijen door het conflict geen oplossing meer. U wordt beiden gestimuleerd om te luisteren naar elkaar en te praten met elkaar. Samen met u wordt er geluisterd en gezocht naar uw belangen en behoeften. De mediator is hierbij volledig neutraal en onpartijdig. Deze aanpak is toekomstgericht en is effectief gebleken bij het vinden van gezamenlijk gedragen oplossingen.