0342 745 004
Leden businessclub Zorg & Welzijn Barneveld Wilma Gorissen

Wilma Gorissen

Stichting Ons Bedrijf
Directeur bestuurder

(Leren) werken en dagbesteding

Ons Bedrijf is zowel een leer-/werkbedrijf als een organisatie voor begeleid werk en dagbesteding. Ontwikkeling staat voorop, gevolgd door werkplezier en welbevinden. Waar we gelijkwaardig met elkaar omgaan. En waar we mogelijkheden zien. Echt zien.

We vinden het belangrijk om te laten zien wat we doen: namelijk samen werken met veel bijzondere en talentvolle mensen die iets moois te bieden hebben aan onze samenleving. Wij werken vanuit de diepste overtuiging dat iedereen zoveel als mogelijk zelf bepaalt hoe zijn/haar leven eruitziet.