0342 745 004
Leden businessclub Zorg & Welzijn Barneveld Wilma Gorissen

Wilma Gorissen

Stichting Ons Bedrijf
Directeur

Jobcoaching en re-integratie

Van arbeidsmatige dagbesteding tot in de samenleving mét een volwaardig arbeidscontract op zak. Ons Bedrijf biedt volop arbeidsondersteuning. Onze vijf jobcoaches vervullen hierbij een belangrijke brugfunctie tussen werkzoekenden en werkgevers. Voor alle partijen is er veel winst te behalen op maatschappelijk, financieel én sociaal vlak.

(Leren) werken en dagbesteding

Van een organisatie die is begonnen om de wachtlijsten van de sociale werkvoorziening en dagbesteding op te vangen, is Ons Bedrijf uitgegroeid tot een regulier en volwaardig leer-/werkbedrijf. Hier staan ontwikkelingen centraal. Hier worden talenten benut. Ontwikkelingen en unieke talenten van kinderen – úw kind – en volwassenen.

Ons Bedrijf zet unieke talenten van mensen in, zodat óók zij mogen excelleren!