0342 745 004

Lidmaatschap en kosten

Businessclub Zorg & Welzijn Barneveld – Lidmaatschap 2018

Als zorg- en welzijnsorganisatie worden wij steeds meer ondernemer. De ontwikkelingen in de toekomst dagen ons uit om ons ook steeds meer als ondernemer op te stellen. Daarom hebben wij ons verenigd in een lokale branchevereniging. Zo kunnen we kennis en kunde verenigen, delen en waarborgen. Enkele malen per jaar organiseert Businessclub Zorg & Welzijn Barneveld speciale themabijeenkomsten waarbij geïnteresseerde zorgondernemers elkaar kunnen ontmoeten.

Daarnaast kan de businessclub voorzien in de behoefte van ondernemers om ervaringen te delen over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Ook voor lokale en regionale overheden kan de businessclub gesprekspartner zijn. We willen samen de handen ineenslaan om voor nu en in de toekomst goede zorg in de breedste zin van het woord binnen de gemeente Barneveld te kunnen blijven garanderen.

Om de Businessclub in stand te kunt houden is ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie per lid wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Bij de vaststelling van de verschuldigde contributie per lid wordt een onderverdeling gemaakt in leden met meer of minder werknemers.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) heeft de lidmaatschapsbijdrage als volgt vastgesteld:

Bij 1 tot 5 medewerkers: € 100,- per jaar
Bij 6 tot 25 medewerkers: € 250,- per jaar
Bij 26 of meer medewerkers: € 500,- per jaar

Voor mensen die geen (medewerker bij een) zorgonderneming zijn en toch actief betrokken willen zijn bij BZW Barneveld, is er de mogelijkheid om donateur te worden. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!