0342 745 004

Nieuwe website BZW Barneveld online

Businessclub Zorg & Welzijn Barneveld heeft op maandag 4 juni 2018 haar nieuwe website gelanceerd. “We vinden het belangrijk dat we ook online vindbaar zijn”, vertelt voorzitter Wilma Gorissen.

“Via de website kunnen niet alleen zorgondernemers maar ook de gemeente of inwoners van gemeente Barneveld zien wie we zijn en wat we doen. Dat vinden we van belang, want we zijn er tenslotte ten dienste van iedereen.” In de agenda is het gevarieerde aanbod van BZW Barneveld te vinden. “We willen meer zijn dan een netwerk dat elkaar opzoekt voor gezelligheid. We willen ook kennis en ervaring uitwisselen en werken aan belangenbehartiging van lokale en regionale zorgaanbieders. Een sterke zorgsector is immers in ieders belang!”

Op dit moment is ongeveer de helft van alle zorgondernemingen lid van BZW Barneveld. “Er kunnen er nog meer bij. Nieuwe leden zijn van harte welkom!”

Publicatiedatum: 4 juni 2018