0342 745 004

Samen in dialoog: een terugblik

Laten we medewerkers zomaar vertellen aan cliënten dat ze gevaccineerd zijn? Door die vraag kwam het ‘gesprek op voeten’ al snel op gang. Wanneer men zich kon vinden in de mening van de spreker, dan ontstond er al snel een kluitje mensen. Voor even, want in het volgende moment konden ze weer achter iemand anders staan. 

Het was een praktische werkvorm voor een dialoog over gevoelige maatschappelijke thema’s en dilemma’s. Natuurlijk begonnen de leden van Businessclub Zorg en Welzijn Barneveld hier op 29 juni niet mee. Eerst stond er een ALV op het programma omtrent een statutenwijziging van de Businessclub. 

Daarna nam Agnes van der Sluijs het stokje over en kwam met vier tips om in dialoog te gaan over gevoelige maatschappelijke thema’s en dilemma’s. Dat waren:

  1. Ken uzelf; bepaal je eigen startpositie.
  2. Luister; oefen jezelf in neutraliteit en compassie.
  3. Ga in dialoog.
  4. Investeer; in een sociaal veilig werkklimaat en inclusieve besluitvorming.

Meer weten? Download dan hier de presentatie.

Met een korte break en de tips achter de rug was het toen tijd voor de al eerdergenoemde praktijk. Dat leverde meer dan voldoende gespreksstof op om tijdens de Oekraïense maaltijd over verder te praten. Al met al een waardevolle en geslaagde middag bij ONS in De Glind.

Publicatiedatum: 20 juli 2022