0342 745 004

Verantwoordelijkheid nemen én krijgen

Op 7 oktober 2018 gaf Jan Aalbers (voorheen van stichting Present) een interessante workshop over zelforganisatie. Met 12 leden hebben we gesproken en geleerd over wat zelforganisatie nu precies inhoud, wat het verschil is tussen zelfsturing, zelforganisatie en samensturing en hoe belangrijk eigenaarschap is in dit proces. De leidinggevende heeft een rol als facilitator. Hij dient ervoor te zorgen dat de professional zijn werk goed kan doen en dat de werkomstandigheden optimaal zijn georganiseerd. Het gaat over verantwoordelijkheid krijgen en nemen. De werknemer voelt zich verantwoordelijk voor zijn problemen. Hij is eigenaar van zijn eigen werkaanpak- en resultaten.

Het was een boeiende avond, met een – weliswaar kleine – maar zeer gemotiveerde groep leden van de BZW. We hebben de avond besloten met een hapje en drankje.

Publicatiedatum: 9 oktober 2018